TRAINING

เราคือทีมที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ