APPLICATION

เราคือผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ พร้อมจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ

 

เราคือทีมที่มีความชำนาญด้านการพัฒนา

GIS Solution Platform

เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานในด้านภูมิสารสนเทศ

3D Visualization Indoor & Outdoor

เทคโนโลยียุคดิจิทัล ที่ให้มุมมองเสมือนจริงแบบ 360 องศา

      เราคือผู้ให้บริการในระดับมืออาชีพ สำหรับงานด้าน 3D Visualization แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน เราได้พัฒนาทักษะและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในงานประชาสัมพันธ์การตลาดสำหรับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด ด้วยโลกเสมือนจริง

 

ตัวอย่าง Indoor 3D Mapping สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล